20.01.2015 15:38

Termín zápisu do MŠ na školní rok 2015 - 16

Zápis do MŠ  a kritéria pro přijetí:

Předběžný termín pro zápis do MŠ na  školní rok 2015 - 16 :

 pondělí 4.5.2015 od 15.30 do 18.00h v budově MŠ Holohlavy, v přízemí ve třídě Berušky 

-v případě změny termínu budete včas informováni

 

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

a)   žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

(dále je „přihláška“ - ke stažení zde: Dokumenty školy

b)   očkovací průkaz, není-li zpráva ošetřujícího dětského lékaře součástí přihlášky

c)   občanský průkaz zákonného zástupce dítěte

d)   rodný list dítěte 

v případě že dítě má Holohlavy jako přechodné bydliště, přinese žadatel vyplněné prohlášení 

(viz    Dokumenty školy    a přiloží kopii nájemní smlouvy

Kritéria pro přijetí:

a)děti, které ve školní roce, na které je vypisováno přijímací řízení, 

dosáhnou věku 6 let a případně starší(odklad školní docházky)

b)děti s trvalým bydlištěm v Holohlavech, děti jsou přijímány dle 

věku od nejstaršího po nejmladší

c) ostatní děti, děti jsou přijímány dle věku od nejstaršího po nejmladší

Vzhledem k počtu dětí na třídách a s ohledem na podporu rychlé adaptace dítěte,

úspěšného začlenění do života MŠ a zamezení pocitů méněcennosti dětí škola 

doporučuje jako výhodu při nástupu dítěte do mateřské školy:

·       alespoň částečnou samostatnost v sebeobsluze (dítě se s částečnou 

dopomocí samo nají lžící, oblékne a obuje, umí používat WC a je bez plen)

·       alespoň částečnou schopnost komunikace s učitelkou 

(sdělit svoje potřeby,pocity, říci si na WC…)

·       alespoň částečnou schopnost vydržet bez větších problémů 

v odloučení od zákon.zástupce po dobu pobytu v MŠ

  

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola, Holohlavy

Školní 124
p.Smiřice
503 03


ředitelka: 495 422 714 školní jídelna: 739 063 775

č.účtu pro platby bankovním převodem: 1085805389/ 0800