16.05.2015 22:54

sleva na dani pro plátce školného

sleva na dani pro plátce školného

Novelou zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, může daňový poplatník (zákonný zástupce dítěte) uplatnit i slevu za umístění dítěte v mateřské škole.  Jedná se o částku ve výši úplaty za předškolní vzdělávání (nikoliv za školní stravování ani dalších poplatků) dle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Vzhledem ke skutečnosti, že není vydán žádný oficiální formulář, vytvořila jsem formulář vlastní, který si můžete na vyžádání vyzvednout u mne v ředitelně školy. Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole dle § 38l zákona č. 586/1992, o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů obsahuje jméno a příjmení vyživovaného dítěte poplatníka a celkovou částku výdajů za úplatu za předškolní vzdělávání, kterou za něj v příslušném zdaňovacím období poplatník uhradil.

Renáta Smotlachová 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola, Holohlavy

Školní 124
p.Smiřice
503 03


ředitelka: 495 422 714 školní jídelna: 739 063 775

č.účtu pro platby bankovním převodem: 1085805389/ 0800