28.05.2015 12:42

Seznam přijatých žadatelů na školní rok 2015 -16

Mateřská škola, Holohlavy, Školní ulice 124, Holohlavy, 503 03 Smiřice,

IČO: 70981540, tel. 495 422 714, e-mail: ms.holohlavy@seznam.cz

Seznam registračních čísel přijatých žadatelů dle kritérií:

Kritérium č.1.       žádný žadatel

Kritérium č. 2

1. reg.č.24

2. reg.č. 04

3. reg. č. 11

4. reg.č. 02

5. reg.č. 23

6. reg.č. 13

7. reg.č. 12

8. reg.č. 18

9. reg.č. 05

10. reg.č. 03

11. reg.č. 09

12. reg.č. 20

Kritérium č.3

1. reg.č. 21

Celkem 13 žádostí, kterým bylo vyhověno

 

Zápisu se zúčastnilo celkem 24 účastníků řízení.

Ředitelka disponovala pouze 13 volnými místy a ta rozdělila mezi účastníky dle platné směrnice o kritériích k přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok

2015 - 16, se kterými byli všichni žadatelé předem seznámeni.

 

 

Kritéria přijímání do Mateřské školy, Holohlavy pro zápis na školní rok 2015 - 16

1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky.

2. Trvalé bydliště dítěte Holohlavy (včetně dětí žijících v podnájmu v obci Holohlavy)-netýká se dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky- a to dle věku od nejstaršího po nejmladší

3. Dětí s jiným místem trvalého bydliště než Holohlavy a to opět od nejstaršího po nejmladší

 

V Holohlavech, dne 28. 5. 2015

 

 

Renáta Smotlachová, řed.školy

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola, Holohlavy

Školní 124
p.Smiřice
503 03


ředitelka: 495 422 714 školní jídelna: 739 063 775

č.účtu pro platby bankovním převodem: 1085805389/ 0800