30.10.2012 20:12

Proč platí v naší školce pravidlo "Co dítě jednou dokáže samo, to si dělá samo"

Vážení rodiče,

je konec října a ráda bych alespoň krátce zhodnotila adaptaci nových dětí na život v naší mateřské škole.

Jak víte, letos bylo poprvé přijato ke vzdělávání do naší mateřské školy 17 netříletých dětí. Doba už je taková, že maminky potřebují mít zajíštěné místo v mateřské škole, aby se mohly v klidu vrátit do zaměstnání a mateřská škola má za úkol zajistit vzdělávání dětí. Proto byly všechny maminky u zápisu upozorněny na skutečnost, že do mateřské školy mohou fyzicky nastoupit děti, které budou již alespoň částečně samostatné v sebeobsluze.

Opravdu musíme spolu s kolegyněmi konstatovat, že valná většina dětí je vskutku velmi šikovná. Některé netříleté děti se dovedou samy obléknout a stačí jim pouze malá dopomoc, stejně tak obout, říci si na WC, atd. Mnohé mají i dobré stravovací návyky a všechny jsou velmi šikovné a rychle se zadaptovaly.

Mnohé z nich, ačkoli jsou ještě malí, mají velmi empatické cítění - dokáží utěšit kamaráda když pláče, dokáží se podělit o hračku.

Některé děti velmi hezky a čistě mluví. To je hlavně vaše vizitka, vážení rodiče, můžete být na svoje děti pyšní.

Jsme si vědomy, že pro některé maminky je ale stále ještě velmi neobvyklé , že paní učitelky ve třídě nejmenších dětí věnují podstatnou část svého výchovně vzdělávacího působení tomu, aby vytvořily ten největší základ potřebný pro vzdělávání - samostatnost v sebeobsluze. Že dětem,  které se již dovedou obléknout samy již nepomáhají s tím co dovedou samy. A že je učí zkoušet, trénovat, protože již tíříleté dítě je schopno se samo obout a obléknout. 

Na doporučení předních psychologů a lékařů se držíme hesla CO JEDNOU DÍTĚ UMÍ, DĚLÁ JIŽ SAMO. 

Není to tedy o tom, že bychom chtěly děti trápit a zdržovat od hry. Naopak. 

Určitě sami znáte dobře pocit, když se vám podaří něco nového, když zvládnete nějakou obtížnou zkoušku a nebo úkol. Zvedne se vám sebevědomí a cítíte se najednou daleko jistější, protože už víte, že to něco zvládnete, dokážete sami. Stejný pocit má vaše dítě, když si s vaší a nebo naší pochvalou dokáže samo obléknout jakýkoliv kousek oděvu, se kterým jste mu dříve museli pomáhat, nazout botky. Děti se sebeobsluze naučí velmi rychle, mají ze svých pokroků radost a také vědí, že čím dřív si udělají svoje povinnosti včetně úklidu, o to delší je pak jejich hra.

Samostatnost v sebeobsluze pak  velmi podstatně ovlivňuje rozumový a potažmo s tím i řečový vývoj dítěte.

Mj. se dítě naučí postarat se samo o sebe a má roadost, když může samo pomoci kamarádovi s tím co on ještě nedokáže. 

Máme z vašich dětí opravdu radost. Ale už se nám mnohdy stalo, že jsme se staly svědky zvláštního úkazu. Jindy ve školce samostatné dítě, když přijde pro něho rodič a nebo prarodič najednou dostane jakousi "obrnu". Sedí a čeká, až ho dospělý oblékne a obuje a opravdu si takovou obsluhu vychutná. Ano, je sice rychle připravené k odchodu ale brzy dospěláci, většinou maminky dříve a nebo později nelibě zjistí, že děti se nechtějí oblékat, že se vztekají, že vyžadují pomoc i tam, kde to něco dokáží samy a že se pomalu a nenápadně stávají otroky svých dětí. Pak stačí jen zakňourat, zadupat, zavztekat se a zdržovat, dělat že neumím a rodič se postará. A to co přišlo rodičům jako samozřejmé že dítěti udělají za ně se pak v pozdějím věku stane velkou zátěží a omezením a také konfliktů v komunikaci mezi rodičem a dítětem.

Vážení rodiče. To, že vedete děti od ranného věku k samostatnosti v sebeobsluze a také k aktivnímu pohybu - přirozené chůzi, běhu jak po cestách, tak v terénu, že jen nenosíte a nebo jen nevozíte v kočárku když může jít samo, že ho vedete ke  zdolávání překážek a hlavně také že mu ukazujte věci a jevy kolem sebe a komentujete je, že svým dětem nejen odpovídáte na jejich mnohdy všetečné otázky ale také jim otázky kladete a nutíte je uvažovat a vyslovovat svoje názory, že jim dáváte do ruky knížky a čtete s nimi obrázky, povídáte a nebo jim čtete pohádky, vyprávíte jim zážitky ze svého dětsví a nebo ze života vaší rodiny, učíte je zdravit , poprosit a poděkovat a nebo se omluvit, učíte je řešit jednoduché problémy, necháváte je manipulovat s obyčejnými předměty a dětským nářadím, že jim v předškolním věku přidělíte nějakou jednoduchou činnost ve prospěch celé rodiny (utírání prachu, čištění bot, zalití květiny,..) tím jim dáváte velký základ nejprve pro zvládnutí učení na záíkladní škole a ulehčíte jim přechod do základní školy, ale vytvoříte jim také dobrý a kvalitní základ pro chování a vlastní život v patnerských vztazích a ve společnosti. 

V každé odborné publikaci najdete informace, že s přirozeným pohybovým vývojem (tj. ne sezením před televizí a nebo u počítače) , sebebobsluhou souvisí rozumový vývoj vašeho dítěte. Tj základy řeči, a schopnosti komunikovat s okolím, grafomotoriky a tím i základy pro psaní a čtení. A je velmi znepokojivé, kolik dětí má poruchy a vady řeči a nebo poruchy soustředění a učení.

 

Ráda bych se tu opřela o poznatky PAEDr. Kutálkové o nejčastjší civilizační vlivy, které komplikují vývoj řeči dětí:

  • Je to nedodržení rolí a řádu v rodině, nedůslednost ve výchově - tj. jedne rodič něco zakáže a druhý povolí, chybí jednotný přístup obou rodičů
  • velká záplava slov, kdy se dítě ztratí v tom co vlastně rodič chtěl (je třeba dávat jednoduché pokyny a také vysvětlit proč je požadujeme) a pak už jen jednou dvakrát zopakovat a pak už jen naznačit gestem - třeba namísto "tak se už konečně obuj" jen ukážete na boty a dítě se velmi dobře dovtípí. 
  • nedostatek slovních podnětů - to když nemáme čas si s dítětem povídat
  • nadbytek podnětů zrakových a zvukových - to hlavně u televize. Z televize se na ně hrne záplava obrazů, slov, vět, a děti tak otupují svoji schopnost pozorovat a  naslouchat - vnímají smysly jen povrchně, což pak vede k povrchnímu vnímání a vyhodnocování získaných informací a k tomu, že se při učení nové látce může mozek zablokovat a pak dítě není schopné vstřebat žádnou informaci a nebo najít řešení při zpracování i jednoduchého úkolu, selže pamět, soustředění. 
  • nároky nepřiměřené věku a schopnostem - to když děti  zapíšeme do časově náročných kroužků, kde již nejde o radost aale o vrcholové výkony a nebo je kroužků moc a dítě nemá čas pro sebe a zklidnění
  • nedostatek pohybu. Nedostatečným pohybem nejsou vyvinuté svalové skupiny v dětském těle a dítě pak má problémy vydržet sedět v lavici, opisovat z tabule, soustředit se na učení.Vytratily se hry s míčem - tzv. školky, skákání gumy, skákání přes švihadlo, děti mají čím dál víc problém zvednout se od televize a nebo počítače a jít se proběhnout s kamarády. Tohle všehchno jsou hry, které učí koordinaci pohybů a tím také spoupráci mozkových hemisfér, což je potřeba při učení a také při řešení jakýchkoliv problémových situací. 

Jsem velmi ráda, že byla ve Smiřicích uskutečněna velmi zajímavá přednáška speciálních pedagogů a logopedů ze Speciálněěpedagogického centra pro děti s vadami sluchu a řeči, střediska ranné péče a koordinačního pracoviště logopedické péče v Hradci Králové právě o této problematice a o tom co všechno má dítě zvládat s příchodem do základní školy a hlavně proč.

Velmi nám záleží stejně jako vám na všem co je v nejvyšším zájmu vašich dětí a na tom, aby děti získaly kvalitní základy pro další vzdělávání a hlavně pro vlastní život. Jistě si stejně jako my uvědomujete, že rodina a podněty z ní jsou tím největším základem a že mateřská škola je nemůže nahradit. Jen podporovat a rozvíjet.

Rozhodla jsem se navázat s tímto centrem konkrétní spolupráci o které vás budu ještě informovat.

 

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola, Holohlavy

Školní 124
p.Smiřice
503 03


ředitelka: 495 422 714 školní jídelna: 739 063 775

č.účtu pro platby bankovním převodem: 1085805389/ 0800