12.06.2014 12:59

Inspirativní čtení 1. - Jak pracovat s levákem

Vybrala jsem pro vás úryvky z odborného tisku:

Jak pracovat s levákem

Časopis Integrace a inkluze č.8, autorka textu: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

Jedno z mých dětí je levák, tudíž jsem díky němu mohla do problematiky laterality náležitě pohroužit. Jakmile jsem si uvědomila, že náš předškolák používá jednoznačně levou ruku, začala jsem shánět tužky, pera, nůžky a  další pomůcky pro leváky a postupně si uvědomovala spoustu záležitostí, která  sebou levorukost přináší. Například nutnost přeskládat nábytek v dětském pokoji tak, aby na synův psací stůl dopadalo světlo zprava či zepředu, nikoli zleva, jak to potřebují praváci. Ale stejně se mi to nepovedlo podchytit včas.

Až když bylo naše dítě ve škole,, zjistila jsem v jeho předškolní přípravě několik chyb. Ano, samozřejmě jsem věděla, že se leváci zásadně nemají přeučovat, protože by mohli začít koktat. To je dnes poznatek všeobecně známý. Ale teprve jako rodič levorukého dítěte jsem si začala uvědomovat, že hrozba přeučování i další nebezpečí číhají na levoruké na každém kroku. Tlaku jsou vystavováni stále, a to od raného dětství.

Diagnostika laterality.

Pokud je dítě hodně vyhraněné (vyhraněný levák, pravák),vůdčí ruku dokáží rozpoznat rodiče sami. Někdy si ale jisti nejsou, a proto se potřebují poradit s odborníkem. V tom případě se vyplatí zavítat do pedagogicko-psychologické poradny, kde dítě podstoupí tzv. test laterality. Diagnostika laterality se u nás provádí od roku 1936. Je možné si ji domluvit v každé pedagogicko psychologické proadně, ale i na některých dalších místech (např.v ordinacích klinického logpeda apod.), popř.může rodič podle pokynů na internetu projít test s dítětem sám. Test laterality si všímá nejen ruky, ale i vůdčího oka  a nohy.

V populaci se nevyskytují jen praváci a leváci, ale také obourucí, resp. ambidexteři, tj. jedinci s nevyhraněnou lateralitou. Psychologové dnes lateralitu umějí diagnostikovat a dokážou poradit, jakou ruku zvolit.

Váš syn je ambidexter

Danovi rodiče si nebyli jisti, zda je levoruký, nebo pravoruký. Někdy se jim zdálo, že používá ruku levou, jindy pravou, a to i při kreslení. Nejraději ovšem kreslil oběma rukama zároveň. V pravé držel třeba modrou pastelku a v levé červenou. Ruce střídal podle toho,  jakou chtěl využít barvu. Rodiče se s Danem objednali na vyšetření  laterality do pedagogicko- psychologické poradny. Psycholožka jim oznámila, že je ambidexter  (tj .  obouruký , tedy ani levák, ani pravák). Levou ruku používal v 55% a pravou ve 45%, proto v poradně rodičům doporučili, aby Dan psal ve škole spíše levou rukou, ale deali jim na výběr, jelikož společnost je pravoruká. Po poradě s Danem byla nakonec vybrána levá ruka, ale až do dospělosti Dan ruce střídal a dále kreslil oběma. Nakonec se naučil psát „všemi deseti“ na počítači, což je pro něj nejpříjemnější.

Jak již bylo zmíněno, neurčuje se lateralita jen u ruky, ale také u nohy a u oka. Mnozí lidé mají tzv. zkříženu lateralitu, např. ti, kteří používají pravou ruku, ale jejich dominantním okem je oko levé (nebo levá noha). Udává se, že největší problém mívají ve škole děti, které mají dominantní levou ruku a pravé oko. Ty mohou mít ve škole potíže s pracovním tempem, protože zkřížená lateralita má často vliv na poznávání tvarů písmen nebo tvorbu slabik.

Příběh z internetu

Chlapec má zkříženou lateralitu, a přestože znal před nástupem do školy všechna tiskací písmena, sčítal a odečítal do deseti, měl ve škole problémy. Velice dlouho trvalo, než se naučil vytvářet slabiky. Stále (nyní je ve 4.třídě)má potíže s pracovním tempem, protože si hůř vybavuje písmena při psaní, často nějaká cvičení ani nedopíše…Jeho maminka je speciální pedagog, pravidelně s ním provádí křížová cvičení a další cvičení pro dyslektiky, problém se však lepší jen pozvolna.

Přestože sebou přináší problémy, není levorukost vada. Mezi levorukými, ambidaxtery i lidmi se zkříženu lateralitou nalezneme obdivuhodné osobnosti, jejichž činy představují významný přínos pro lidstvo. Dítěti určitě pomůž, pokud je seznámíte se životními osudy některých z nich.

Příklady slavných levorukých

·         Vědec I.P.Pavlov

·         Filozof a spisovatel Jean- Jacques Rousseau

·         Renesanční malíř a architekt Raffael Santi

·         Renesanční sochař, architekt, malíř a básník Michelangelo Buonarroti

·         Tenistka Martina Navrátilová

Příklady slavných ambidextrů

·         Všestranný renesanční umělec a vědec Leonardo da Vinci

·         Výtvarník, scénárista ,loutkář Jiří trnka (levou rukou maloval a pravou psal zároveň k obrázkům  texty)

·         Malíř Alfons Mucha

·         Filmový tvůrce (herec, scénárista, režisér) Charlie Chaplin (na housle hrál opačně)

·         Hudebník, zpěvák a skladatel Paul McCartney (na kytaru hraje levou rukou)

Jak je možné, že jsou  levorucí stále považování za hloupější, méně šikovné či pomalejší? I našeho syna Daniela téměř všichni vnímali jako „opožděné dítě“. Teprve řádné vyšetření u psychologa odhalilo jeho vysokou inteligenci, ovšem spojenou s ambidaxtrií a dyslexií.

Pro každého levorukého  je důležité, aby našel prostředí, ve kterém bude levorukost považována za výhodu. To je případ i levorukého Tomáše, který jezdí jako háček na deblkánoi a pádluje na levé straně. Trenér dává jejich týmu velké naděje, protože levoruký háček je zárukou úspěchu.

Levoruký je trochu páriem

Třebaže mám k dispozici test laterality i odborníky, kteří erudovaně poradí, přichází každá diagnostika laterality vlastně pozdě. Přemýšlejme o levorukém miminku v rodině pravorukých rodičů. Pravorucí rodiče podávají svému miminku přirozeně do pravé ruky, byt je přizpůsoben pravorukým (všechny vypínače v panelácích odpovídají normě, která vyhovuje pravorukým), nástroje a věci, jež dítě dostává do rukou, nebo na kterých vidí pracovat rodiče, jsou vmyšleny pro pravou ruku. Nůžky, škrabka na brambory, postavení umývadla a skříněk v koupelně, kytara, housle, kosa, šicí stroj – vše je vymyšleno pro pravou ruku. Levoruké dítě se pak v obvyklém prostředí cítí logicky jako pária (vyvrhel, vyděděnec – poz. R.S.).

I moje babička byla levák. Celou první třídu ji učitelka zakazovala psát levou rukou. Když to nepomohlo, bila ji přes ruce rákoskou. A protože u ní nemohla stát pořád, přivazovala ji na začátku vyučování levou ruku za záda a na konci hodiny ji odvázala. Babička školu nenáviděla. Naštěstí přišel konec války, výměna učitelek a konec trápení. První rok ve škole však byl pro ni natolik silným zážitkem, že si až do vysokého věku vše do detailů pamatovala.

Všichni se jistě shodneme na tom, že bití přes levou ruku či její přivazování znamená dost drastické a násilné poučování. Takovéto postupy se už dnes naštěstí nepoužívají. Každé dítě je ovšem jinak citlivé a to, co pro jedno dítě představuje neutrální pokyn, může jiné vnímat jako značný nátlak, a pokud se opakuje, může mít dítě i psychicky ohrozit (neurózy, koktavost, psychosomatické obtíže…)

….

Jedení lžící

Co uděláte, když si všimnete, že dítě při jedení polévky nebo kaše uchopilo lžíci do levé ruky?

  1. ·         Raději je nakrmím sám, aby si neosvojilo špatné držení lžíce
  2. ·         Nechám je, ať jí jak chce
  3. ·         Dám mu do pravé ruky druhou lžíci
  4. ·         Řeknu mu, že takhle se přeci nejí a dám mu lžíci do pravé ruky

Samozřejmě je správně 2). Pro dítě je důležité, aby si co nejdřív osvojilo sebeobsluhu. To, že se nají samo, je pro ně velkým krokem kupředu.

Pozn.R.S.- i my v mateřské škole necháváme děti, u kterých je ještě nevyhraněná lateralita a nebo leváctví či sklony k ambidaxtrii, aby si vybraly samy, ve které ruce budou držet lžíci a stejně tak příbor, prioritu vidíme v tom, že dítě je schopné najíst se samo a hlavně čistě.

Grafomotorické materiály pro levoruké

Stejně tak dnes víme, že není žádoucí požadovat u leváků sklon písma, ale přesto jej mnozí učitelé stále vyžadují. A nepovažují to za nátlak…Dít by se to však nemělo. U leváků zcela postačí rovné písmo, ale nezaškodí být tolerantní  a povolit malý sklon doleva.

Petřík je levák. Může psát levou rukou, dokonce má na doporučení učitelky speciální pero pro leváky. Učí se psát, ale oproti ostatním dětem je velice pomalý. I paní učitelka mu říká „louda“. Petříkova maminka si však posléze uvědomila, že syn musí při psaní stále zvedat levou ruku s perem, aby si v písance prohlédl předepsaný vzor. Někdy musel ruku zvednout i několikrát, aby si jej vůbec zapamatoval. Když mu začala vzory kopírovat na zvláštní listy, jeho tempo se velice zrychlilo.

Ačkoliv se to na první pohled nezdá, i sešity s grafomotorickými  lekcemi, omalovánky a písanky vytvářejí na levoruké děti jakýsi nátlak – vzorová kresba , písmena aj. bývají totiž na levé straně. Ale na ni levoruké dítě přes vlastní ruku nevidí, musí totiž ruku zvedat, krčit, kroutit apod. Umístění vzoru vlevo komplikuje dítěti život, narušuje správný úchop tužky či pera a zpomaluje práci (dítě musí ruku zvedat, aby si vzor prohlédlo). Při nákupu omalovánek a později písanky a cvičebnic je třeba vybírat materiály se vzorem na pravé straně. Pokud je neseženeme, musíme zajistit, aby se vzor na pravou stranu nebo nahoru dostal (např. okopírováním na zvláštní papír).

Uvolňovací cvičení

Prvňáček Hanička je vyhraněný levák. Rodiče její levorukost vždy tolerovali, i ve škole může psát levou rukou, používá speciální pero a má nacvičený správný úchop tužky. Přesto si Hanička často stěžuje, že ji při psaní bolí levá ruka. Psaní domácích úkolů představuje muka pro ni i pro matku. Hanička kňourá a odmítá pracovat.

Její maminka ví, že kolečka, která Hanička maluje do písanky, jsou uvolňovací cviky, jež mají pomoci rozcvičit a uvolnit svaly, používané pro psaní. Má to ovšem jeden zádrhel. – to kdo drží tužku či pero v levé ruce, musejí točit kolečka nebo klubíčka na „opačnou“ stranu oproti těm, kteří drží pero či tužku v pravé ruce.

Při provádění grafomtorických cvičení musíme s leváky vše točit na opačnou stranu, jinak cvičení ztrácí efekt – zápěstí se neuvolňuje, právě naopak! To znamená, že uvolňovací cvičení určená pro praváky levorukým nepomáhají, ale spíše škodí. Bohužel si toto pravidlo většina učitelů neuvědomuje nebo je nezná. Techniku psaní pro leváky dobře zpracovala Ladislava Křišťanová.

Sedmiletá Katka je ambidexter – nemá vyhraněnou lateralitu. Protože je většinová společnost pravoruká, rozhodli se její rodiče, že bude ve škle psát pravou rukou. Ona však umí psát oběma. A když se nikdo nekouká, trénuje i levou ruku. Jakkoli měla v první i druhé třídě ze psaní dvojku, píše celkem dobře. Ve školní družině má ale velké problémy. Holčičky se tu učí šít, obšívat krajkou kolečka z tvrdého papíru, háčkovat apod., což Katce vůbec nejde. Vychovatelka jí práci začne, ale Katce se nit, či vlna vždycky zacuchá. Vychovatelka vzdychá, že je „naše Bára-ve dne šije, v noci párá“. Katku to hodně mrzí, navíc se jí spolužačky smějí. Nikoho z dospělých (ani rodiče) nenapadlo dát Katčin neúspěch v kroužku ručních prací do souvislosti s diagnostikovanou ambidextrií. Neuvědomili si, že dívka sice používá pravou ruku, ale nit vede směrem levorukých (tj. opačným než vychovatelka), čili nikdy nemůže navázat na to, co vychovatelka  „začala“.

Je třeba si uvědomovat ,  že nejen úchop, ale také směrovost hraje velkou roli.

 

Nástrahy číhající na levoruké

Jak byste řešili problémy dítěte se zavazováním tkaniček?

·         Pořízením bot na suchý zip či se samozavazovacími tkaničkami

·         Požádali byste strýčka či tetičku, kteří jsou také leváci, aby je to naučili

·         Vztekali byste se a říkali dítěti že je nešika

·         Obětavě a bez komentářů byste dítěti tkaničku zavázali

·         Mnoho dovedností, například stříhání nůžkami nebo zavazování tkaniček, se leváci naučí později právě proto, že j pro ně normální točit na opačnou stranu, než jim to předvádí dospělý pravák. Není to tím, že jsou „méně šikovní“, jak jim rodiče nebo učitelé bohužel často tvrdí. Samozřejmě že méně šikovní jsou také ti dospělí, kteří dětem dají takovouto negativní nálepku, aniž by se zamysleli a pokusili se pro ně najít nejlepší řešení, radu či cvičení.

Levoruká Lída je lektorkou lidové tvorby. Když začla učit jiné lidi vyšívat, háčkovat, zdobit kraslice nebo spřádat vlnu, uvědomila si, že je důležitý nejen úchop nástroje, ale také směr, kterým se vede nit či vlna, a směr, kterým se otáčí. Aby mohla druhé dobře učit, musela se naučit pracovat i pravou rukou a točit na pravou stranu. Také kolovrátky má dva – jeden pro praváky, druhý pro leváky.

 

Každý, kdo učí děti či žáky šít, háčkovat, vyšívat, skládat origami či papírovou čepici, parníček, - zkrátka jakékoli rukodělné činnosti – by měl umět pracovat i druhou rukou a opačným směrem.  Existují vlastně 4 způsoby – pravou rukou na pravou stranu, pravou rukou na levou stranu, levou rukou na levou stranu a levou rukou na pravou stranu. Učitelka by měla umět rozpoznat, která z těchto variant je pro dané dítě nejpřirozenější, a vést je tak, aby ji mohlo používat. Pokud mu bude vnucovat svou ruku a svou cestu, dítěti to pravděpodobně nepůjde a bude frustrované. Stejně tak by měly být ve třídě mateřské i základní školy k dispozici nástroje pro pravoruké i levoruké, především nůžky. Může se pak stát, že uvidíme ítě, které stříhá nůžkami pro leváky pravou rukou, a nebo kytaristu, který hraje na kytaru „opačně“, jako například jeden ze známých herců-dvojčat-bratrů Formanů.

 

V naší rodině je hezkou tradicí, že každé dítě si uplete vánočku. Sama pletu vánočku zleva doprava. Stejně tak jsem to naučila i svého nejstaršího syna. Levoruký Daniel přišel ke stolu, zkoušel plést vánočku zleva doprava, a nějak mu to nešlo. Postupně se kolem stolu otáčel, až se dostal na protější stranu. Tady mohl pokračovat v pletení ve svém směru –zprava doleva. Jinak nebyl schopen těsto zaplétat.

….

 

Autorka působí na katedře biologie a environmentálních studií Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Doporučená literatura:

L. Křišťanová: Diagnostika laterality a metodik psaní levou rukou. Gaudeamus, Praha 1998

F.Synek: Záhada levorukosti: Asymetrie u člověka. Horizont, Praha 1991

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola, Holohlavy

Školní 124
p.Smiřice
503 03


ředitelka: 495 422 714 školní jídelna: 739 063 775

č.účtu pro platby bankovním převodem: 1085805389/ 0800