25.10.2017 19:55

24.10. a 26.10.

Berušky

Hallosong, zpíváme  "karaoke" s CD - písnička Run run run - s pohybem, let´s make stretching- cvčíme a opakujeme reakce na povely, 

hra  up - down

počítáme Let´s count: 1 - 6.

hra  Ready -steady - go!

práce s obrázky: What colore is this?  , trénujeme i odpovědi I don´ t know. Nevím. opakujeme odpovědi celou větou . It´s red....

pasivní slovní zásoba: rozumět pokynům: loud- nahlas, louder - hlasitěji, quietly-  tiše, high - vysoko, low - nízko 

připomenut slov z pasivní sovní zásoby: disco lights - diskotéková světla, Can you fix the red light,please? Můžeš opravit to červené světlo, prosím? 

Music, please. Hudbu prosím., Let´s dance. Pojďme tančit. What  colore is missing? Která barva chybí? -  Shlédnutí videa Colores z modrého DVD

opakujeme počítání 1 - 6

Goodbye song

 

Sluníčka

Hallosong, pohybové aktivity, , opakování sloves pohybu a písnička Run run run

počítáme do 6 a zpátky, počítáme na prstech, shlédnutí Let´s count to six and down - video červené DVD

What colore is this? hra s obrázkovými kartami, zpíváme a tančíme podle písničky Colores z červeného DVD

hra v prostoru herny Can you find something orange, brown, ....?

shlédnutí videolekce s z červeného DVD Colores, připomínka vazby Be carefull

pohybová hra Ready steady go

 

Tímto považuji  téma Clores za probrané a čeká nás další . Opakování barev, sloves pohybu a počítání již bude součástí různých dalších aktivit pro další půběžné procvičení a zafixování.

 

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola, Holohlavy

Školní 124
p.Smiřice
503 03


ředitelka: 495 422 714 školní jídelna: 739 063 775

č.účtu pro platby bankovním převodem: 1085805389/ 0800