03.10.2018 11:03

2. a 3.10. 2018

Berušky:

pozdravy Hello - ahoj a Good bye - nashledanou, učíme se zahajovací  písničku Hello , hello, hello

pohybové aktivity up - nahoru , down - dolů

slovesa run - běhat, jump - skákat, swim - plavat, fly - létat, procvičování formou her

učíme se reagovat na pokyny Boys - chlapci, girsl - děvčata, sit down - sedněte si, stand up -  postavte se, pochvala well done - výborně (ukazujeme palec nahoru)

videopísnička Run, run run 

 

Sluníčka:

pozdravy, pohybové aktivity up - down,  forvard - dopředu, backwards - pozadu , slovesa run, jump, swim, fly formou hry

pak s videopísičkou Run run run

opak.barev  - Colores, 

reagujeme na pokyny up, down, slowly, fast, quietly, loud, louder

procvičujme výrazy I don´t know -  Nevím, It´s ..To je ...

pohybová hra Look for  - Hledej  (barvy)

videostorry Colores

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola, Holohlavy

Školní 124
p.Smiřice
503 03


ředitelka: 495 422 714 školní jídelna: 739 063 775

č.účtu pro platby bankovním převodem: 1085805389/ 0800