03.01.2018 18:17

2.a 3.1.2018

Berušky

Hallosong, dáváme povely Magie: Sit down, stand up, run, jump...

rozcvička -  My body, opakování slovíček z lekce Home,

počítáme 1 - 6, říkadlo Rickity - tickity look at me, how many fingers do you see? 

hra v prostoru na vyhledávání předmětů - Tuch...Dotkni se..

shlédnutí videolekce Toys 1. - opakujeme slovíčka ball, doll,  puppit, teddy bear, toy train

pasivní slovní zásoba: Happy birthday, present, Maggie has got 4 bithday presents,I like,..

zpíváme si a hrajeme podle písničky Toy train 1.

pohybová aktivita Ready -steady - go! ( povely Stand in line - postav se do řady)

goodbye song

 

Sluníčka

Hallosng,  povely pro Mggie :Maggie, run, sit down, jump, fly, ...!

hra v prostoru Tuch

shlédnutí videolekce Toys 1.,a zpíváme si písničku Toy train (Chuf.chuf chuf)1.

shlédnutí videolekce Tos 2. a opakujeme  slovíčka:: Lego, yo-yo, block- kosta, murble - kulička

fráze: What colore is it?  Jakou to má barvu? What colore is the BlocK It´s a yellow block. What colore is lego? It´s blue. Whaat colore is the murble? It´s a red murble...

Steve, look out: Podívej se ven! Maggie move the blok, please ! Maggie, přesuň tu kostku, prosím. Be carefull. Buď opatrný. Small- malý. I am driving the train. Řídím  vlak.

Zpíváme si podle videosongu Chuf chuf chuf (Toy train) 2.

Pohybová hra Let´s be a block(a murble, a yo -yo, lego) - podle pokynů napodobujeme pohybem výrazy, střídáme s během

Goodbye song

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola, Holohlavy

Školní 124
p.Smiřice
503 03


ředitelka: 495 422 714 školní jídelna: 739 063 775

č.účtu pro platby bankovním převodem: 1085805389/ 0800