22.03.2018 14:35

13. a 14.3

Berušky a Sluníčka  - jedeme nyní přibližně shodně

úvod, počítání do 6 (10), pohybová hra na procvičení pohybových sloves a porozumění  povelům 1 - 3 (1 - 5) - děti na povel vytvoří co nejrychleji skupinku o určeném počtu 

Zpíváme se Stevem písničky Pick them all 1. a 2. ( z červeného DVD)

opakujeme slovní zásobu z lekce Food (modré DVD) a Fruit and Vegetable - ovocea zelenina ze červeného DVD - podle kartiček

hra Let´s make a salad .    hra v kruhu, pantomimou naznačujeme mytí a krájení zeleniny, ovoce a výrobu salátu, procvičujeme slovesa wash - mýt, cut - krájet, mix - míchat, pokyny slowly - fast - pomalu - rychle

opakujeme hru My body, a říkadlo Five little monkeys - 5 malých opiček

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Mateřská škola, Holohlavy

Školní 124
p.Smiřice
503 03


ředitelka: 495 422 714 školní jídelna: 739 063 775

č.účtu pro platby bankovním převodem: 1085805389/ 0800