Akce školky - po dohodě termínů a dalších akcí postupně doplníme

 

Září

Vyhlašujeme již opravdu tradiční nepovinnou  tvořivou nesoutěž pro děti a rodiče Skřítek Podzimníček 2017. (Nesoutěž proto, že vítězem jsou všichni zúčastnění )

Spolu s dětmi vyrobte z přírodnin postavu skřítka Podzimníčka dle vaší fantazie, označte jmenovkou autorů (např. Pepa Novák s mamkou) a přineste do školky. Všechny výrobky budou vystaveny a budou zdobit vstupní prostor před budovou školy . Účastníci budou odměněni po uzávěrce. 

Uzávěrka akce je pondělí  2.10.2017.


Říjen

5. 10.  od 10.00h třída Berušky a Sluníčka návštěva divadelního představení v Městské Dvoraně "Podzimní pohádka aneb skřítek Třešnička červené jablíčko", třída Motýlci loutková pohádka v MŠ v rámci třídního programu

25.10. loutková pohádka v MŠ "Jejda , strašidýlka"  hraje divadelní soubor Pernštejni

30. 10. - 3. 11.   ORANŽOVÝ TÝDEN

Listopad

6. - 10.11.   Svatomartinský týden v MŠ (seznamování s pověstí a tradicí o svatém Martinovi, 9.11. dle počasí exkurze do jízdárny p. Hájka , pečeme si dobroty na svatomartinskou hostinu, 10.11. společná hostina z dobrot které si děti připraví)

16.11. Show  Kouzelník Reno v MŠ v 8.45h - všechny děti

29.11.  2. setkání s rodiči - tvořivé dílny rodičů s dětmi na téma Vánoční ozdoby - dílny začnou již v 15.30 a potrvají do 17.30.h Přijít můžete v průběhu dílen podle svých možností, na třídách se budou vyrábět vánoční ozdoby z různých materiálů,podrobnosti se včas dozvíte.Lze přecházet ze třídy do třídy jako posledně. Bude jen potřeba se opět předem nahlásit u učitelek. Toto tvoření nahradí vánoční tvořivou nesoutěž.  Alespoň 1 vyrobenou ozdobičku si s dítětem pověsíte na stromek nebo keř před školkou a zbytek si odnesete domů. 

 

30.11. focení dětí

 

Prosinec

1.12. interaktivní program s ukázkou sova dravců s paní Mazuchovou - ve 2 skupinách-celé dopoledne

neděle 3.12. vystoupení dětí na adventním rozsvěcení lípy v Holohlavech - bližší info upřesníme

 

pondělí 4.12. Čertí den v MŠ a Mikulášská nadílka - děti mohou přijít v maskách čertů, andělů a nebo Mikuláše, prosíme o pohodlné oblečení, začneme kontrolou pověšených maxiponožek na oknech, zda nám přes víkend něco nenadělila Barborka, potom si budeme hrát různé hry a počkáme na návštěvu Mikuláše, anděla a čertíka (upozornění pro rodiče- k nejmenším se přijde podívat jen na svolení dětí a učitelek, jde o neškodného mazlivého rošťáka:)) , kteří si přijdou  poslechnout písničky a básničky a možná přinesou dětem i něco malého na chuť, pokud ve školce pěkně pracovaly a dodržovaly domluvená pravidla. 

11.12.  v 10.00h návštěva divadelního představení ve Dvoraně "Včelí medvídci zpívají" - v podání Divadla                  Věž (podle způsobu dopravy se rozhodneme, zda s námi  toto představení navštíví i Motýlci, info včas vyvěsíme)

20.12. od 16 h , cca na 60 minut, se koná školková vánoční besídka pro rodiče  v parku - spolu s dětmi si chystáme krátký kulturní program ve vánočním duchu, opět si zazpíváme koledy, zapálíme prskavky a tímto také prosíme maminky, zda by nám nepomohly s občerstvením a  nepřinesly trochu cukroví na společné mlsání. My zase uvaříme hrnec ovocného punče . 

 

2018

Leden

Tříkrálový projekt - stejně jako loni, si budeme v rámci celé školky vypravovat příběh O třech králích - mudrcích, o tom proč je dobré si navzájem pomáhat a chovat se k sobě slušně, vyrobíme si kostýmy, přáníčka a půjdeme popřát a zazpívat  v nejbližším okolí školky

17.1. - středa 9.00 h Rytmická show v MŠ - interaktivní program pro všechny děti. (angličtina Sluníček  se přesune na čtvrtek), cena 55Kč

24.1.  3. setkání s rodiči - je pro vás přichystán tento program :

1. část- od 15.30 h setkání s Mgr. I.Špryňarovou, paní učitelkou ze ZŠ Smiřice  a volné povídání a diskuze na téma " Co by měly děti umět a rodiče vědět před vstupem dítěte do základní školy". Z první ruky tak získáte potřebené a zajímavé informace.  

2. část - interaktivní hravé setkání s K.Arnoštovou, DiS. na téma "Matematika hrou - rozvíjení předmatematických představ pomocí her a rébusů".  Paní učitelka si přiveze zajímavé rébusy a hry, které  můžete hrát  i jako společenské hry a nebo  jeden sám se sebou, které zábavným způsobem rozvíjejí logické myšlení a matematické představy. 

Pro vaše děti je od 15.45h připraveno loutkové představení O neposlušných kůzlátkách s loutkářem Jiřím Polehňou. Na  2.  hravou část setkání můžete být spolu nebo si děti mohou hrát pod dozorem uč. 

Setkání je hrazeno z fondů EU.

 
 
 

29.1.(pondělí) v 8.15 h divadelní představení v MŠ- loutková pohádka Jak šel kozlík do světa (loutkové divadlo Kozlík  - viz odkaz  www.loutkovepohadky.cz )

 

Únor

19.2.(pondělí)Canisterapie - všechny děti - od 8.30h v malých skupinkách, celkový čas cca 1,5h

 21.2.(středa) Canisterapie -  z důvodu nízkého počtu nahlášených dětí odpadá, všechny třídy budu mít "canisku" v pondělí 19.2.

Březen

1.3. Školní karneval  s průvodem masek po obci - dejte prosím dětem masky, ve kterých bude pro ně pohodlný pohyb i sebeobsluha , čeká je zábavné dopoledne završené průvodem v centru Holohlav.

8.3. v 16.00h vystoupení dětí ze třídy Sluníčka na výroční schůzi Svazu žen Holohlavy u příležitosti MDŽ- info v atkualitách

19.3.(pondělí) Canisterapie - třída Sluníčka -od 8.30h v malých skupinkách, celkový čas cca 1,5h

 20.3. (úterý) Canisterapie - třídy Berušky a Motýlci od 8.30h v malých skupinkách, celkový čas cca 1,5h

Duben
 
18.4. od 10.00h pohádka O pejskovi a kočičce ve Dvoraně ve Smiřicích - všechny třídy,jedeme busem. 
 
23.4. od 10.30h v MŠ -  interaktivní program s ilustrátorem dětských knih, časopisů a omalovánek - Adolfem Dudkem
 
25.4. výlet všech dětí do ZOOparku do Stěžer, bližší info upřesníme, jsme objednaní na exkurzi s výkladem od 9.00 do 11.00 h.
 
- 23. - 27.4projektový týden Čarodějnický týden ,v pátek 27.4. se sejdeme v maskách - čarodějnických hábitech, kdo chce. V MŠ bude tradičně probíhat čarodějnické dopoledne. 30.4.mohou děti také přijít v maskách, pokud chtějí a večer bude lampiónový průvod. Mezi 19.15 - 19.30h se sejdeme jako každý rok před budovou MŠ v hábitech a s lampióny společně přejdeme k ohni u Jordánu. 
 
Květen:
 
9. 5. focení dětí - třídy - cca kolem 10.00h 
 
10.5. dopoledne ve 2 skupinách beseda s příslušníky Policie České republiky
 
- Výlet 11.5. návštěva letiště v HK u příležitosti Dne otevřených dveří a Helicoptershow 2018- všechny děti
- s sebou nic, pouze pohodlné oblečení - děti budou běhat po trávě, prolézat hasičská auta, shlédnou ukázky zásahu integrovanného záschranného systému.
 Občerstvení berou učitelky.
- do MŠ přiveďte děti nejpozději v 7.30, odjezd v 8.00h a příjezd cca ve 12.00 na oběd. 
 
15.5. od 16 do cca 19.00h - 4. setkání s rodiči u příležitosti Mezinárodního dne rodin - tvořivé dílny rodičů s dětmi. Na programu je tvoření z keramické hlíny, barvení třiček ( trička si přineste) a zábavné atrakce pro rodiče s dětmi (koloběžky, skákání v pytli,..). Zbyly nám nějaké fotografie,které se nevejdou do kroniky, necháme je volně k rozebrání. Bude možní opéci si buřty, ty si doneste. My zajistíme oheň, hořčici a pití pro děti. 
 
24.5. v 8. 30h a cca v 9.30h  Sférické kino v MŠ - promítnutí 3D animované pohádky 
 
 
31.5. výlety:
Motýlci - výlet vlakem v 8.50h  do Jaroměře na zmrzlinu, S sebou nic.V MŠ 
sraz nejpozději v 7.15, 
svačina Motýlci v 7.30h, 
V 8.00 odchod na vlak
v 11. 22 příjezd do Smiřic, 
oběd cca ve 12.00h.
 V případě nepříznivého počasí výlet Motýlků vlakem přesuneme na jiný termín - info dodáme 
 
Berušky a Sluníčka - výlet busem na zámek Sloupno u Nového Bydžova na program Pirátské dobrodružství,
příchod do MŠ nejpozději v 7.15
svačina v 7.15h
 odjezd od MŠ v 7.45 ,
 program začíná v 9.00 a trvá do  cca 11h, předpokládáme návrat na pozdní oběd kolem 13.00h - tento výlet proběhne za každého  počasí, protože program je koncipován do prostor zámku. 
S sebou: pití,  svačina+ ovoce n. zelenina
 
 
 
 
Červen
 

- 4.6. v 10.00 návštěva předpremiéry zhudebněné pohádky Malý princ v podání Michaely Novozámské

 
- exkurze do hasičské zbrojnice v Holohlavech a další exkurze
 
- 7. 6. v 16.15h zahradní slavnost 

Kontakt

Mateřská škola, Holohlavy

Školní 124
p.Smiřice
503 03


ředitelka: 495 422 714 školní jídelna: 739 063 775

č.účtu pro platby bankovním převodem: 1085805389/ 0800