Mateřská škola, Holohlavy, Školní ulice 124, Holohlavy, 503 03 Smiřice,

IČO: 70981540, tel. 495 422 714, e-mail: ms.holohlavy@seznam.cz

www.skolkaholohlavy.webnode.cz

 

Ředitelka Mateřské školy Holohlavy vyhlašuje v souladu se školským zákonem (§ 34 odst. 2) 

zápis na školní rok 2021-22.

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva a v souvislosti s onemocněním COVID-19 proběhne organizace zápisu do Mateřské školy, Holohlavy následovně:

Zápis do MŠ na školní rok 2021-22 bude probíhat

distančně  od 3. do 14.května 2021 a 

osobně pouze 3.května  od 17.00 do 19.00h 

 

Další informace zde: zápis.docx (16946)

Formulář žádosti zde: Žádost.doc (36352)

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Mateřská škola, Holohlavy, Školní ulice 124, Holohlavy, 503 03 Smiřice,

IČO: 70981540, tel. 495 422 714, e-mail: ms.holohlavy@seznam.cz

www.skolkaholohlavy.webnode.cz


 

Projekt (název, registrační číslo):

Personální podpora - Mateřská škola, Holohlavy

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012801

VÝŠE PODPORY  : 461 684,00 Kč

„Tento projekt je spolufinancován EU“.

Předpokládané datum zahájení projektu: 1. 9. 2019

Předpokládané datum ukončení projektu. 31. 8. 2021

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 24

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, extrakurikulární a rozvojové aktivity, usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/žáků  a veřejností

Co je cílem projektu?

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

Vybrané aktivity:

Školní asistent - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. 

Projektový den ve škole

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu. Mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy.

 

 

projektový_záměr_MŠ Holohlavy.docx (53247) 

 

 

 

Kam směřujeme, naše koncepce:

 

  •  vytvářet co nejlepší základ k celoživotnímu vzdělávání
  • vést děti k úctě k životu a péči o své zdraví
  • působit na děti všestranně tak, aby věděly, proč je nutné se podle svých možností podílet na vytváření a udržování zdravého životního prostředí
  • učit děti zdravému sebeveuvědomění a naučit je převzít za svoje rozhodnutí zodpovědnost
  • vést děti k respektování jakýchkoli rozdílů mezi lidmi a zároveň sebeúctě, umožňovat dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí dostatek všestranně rozvíjejících podnětů, aby měly zaručené stejné šance a možnosti ke svému rozvoji v mateřské škole jako ostatní děti, aby se zde cítily rovnocenné a vítané
  • naučit se pracovat v týmu, aby cílem nebyly výsledky jedince, ale aby společným zájmem bylo spolupodílet se a doplňovat se, něco tvořit, učit se vzájemnosti a aby se tento postup stal naším návykem.My to zvládeme, my dokážeme spolupracovat, my dokážeme spojit svoje nadání a schopnosti a společným úsilím vytvořit něco většího a lepšího, než by dokázal každý z nás.
  • zapojovat do života mateřské školy rodiče
  • zvyšovat prestiž školy v povědomí obyvatel obce a okolí
 
 

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

 


JÍDELNÍ LÍSTEK

PLATNÝ  OD  03.05.2021  -  DO  07.05.2021

PONDĚLÍ  

 

Přesnídávka:

Chléb, pom. z tresčích jater, čaj Máta, zelenina 1,4,7

Oběd:

Pol. z míchaných luštěnin 1,9

Špagety s kuřecím masem a sýrem, džus 1,7

Svačina:

Rohlík, pom. šunková, ochuc. mléko-čaj, jablko 1,7

ÚTERÝ

 

Přesnídávka:   

Krupicová kaše sypaná cukrem a kakaem, čaj, ovocný talíř 1,7

Oběd:

Pol.květáková 1

Pečené kuře, rýže, kompot, 1,7

Svačina:

Chléb, máslo, paprika, ochucené mléko-čaj 1,7    

STŘEDA

 

Přesnídávka:

Houska, pom.tvarohová s vejci, kapučínko-čaj, zelenina 1,7

Oběd:

Pol. zeleninová s kuskusem 1,9      

Sekaná, brambor, zelí, mošt 1,

Svačina:

Cereální kuličky s mlékem, čaj, ovoce 1,7

ČTVRTEK

 

Přesnídávka:

Jogurt, rohlík, mléko-čaj, ovocný talíř 1,7

Oběd:

Pol. zel. vývar se sýrovými noky 1,3,9

Vepřová roláda, brambory ,okukový salát, sirup 1,3,7

Svačin:

CZ pečivo, máslo, gouda, ochuc. mléko-čaj, zelenina 1,7,11

PÁTEK

 

Přesnídávka:

Chléb,pom.masová, bílá káva -čaj,zeleninový talíř 1,7,10

Oběd:

Pol. zel.drožďová s cornem 1,9

Bulgureto sypané sýrem, červená řepa,recevit 1,7

Svačin:

Veka,ovocná přesnídávka, mléko-čaj, 1,7

 

 


Aktuality

06.05.2021 10:32

Fotografování tříd

V pondělí 24. května od  8.00 h ráno se budou děti fotografovat po jednotlivých třídách. Podle počasí buď venku a nebo ve třídách.  Děti proto přiveďte nejpozději v 7.45h, aby se stihly rozkoukat.  ( Fotí se jen celé třídy). Rozměr fotografií 15 x 21, cena 40 Kč. Pokud budete chtít...

Celý článek

—————

04.05.2021 13:43

Platby v hotovosti MŠ květen

Vážení rodiče, v pondělí 17.4. od 12.00 do 16.60h vybírám peníze za stravné a školné na květen od těch, kdo chtějí platit hotově.  Prosím, aby stravné placené převodem bylo uhrazeno nejdéle do tohoto termínu a platby za školné nejdéle do 31.5.2021.   Informace k ponížení školného, pokud...

Celý článek

—————

20.04.2021 10:58

Návrat všech dětí do MŠ od 26.4.2021

Vážení rodiče, na základě Mimořádného opatření MZ z 19.dubna 2021, odst. 5 (viz příloha zdeMimoradne-opatreni-omezeni-provozu-skol-a-skolskych-zarizeni-s-ucinnosti-od-26-4-2021-do-odvolani.pdf (250277) ) s účinností ode dne 26.4.2021 se povoluje osobní přítomnost VŠECH dětí z...

Celý článek

—————

11.04.2021 20:19

Nové album z činností dětí

Děkujeme za zasílané fotografie z činnosti dětí. Založili jsme další, dubnové album skolkaholohlavy.rajce.idnes.cz/Cinnosti_deti_doma_duben_2021/ a i když se od pondělí 12.4. částečně obnovuje předškolní vzdělávání  přímo ve školkách,  hodně dětí stále musí zůstat doma. Proto...

Celý článek

—————

02.03.2021 12:34

potvrzení ošetřovného pro OSVČ

  Formulář https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd vyplňte podle vzoru, dále uveďte jméno a příjmení dítěte, datum narození a rodné číslo. Vyplněný formulář již v pdf souboru označíte  "uložit jako" ve svém počítači a poté zašlete na ms.holohlavy@seznam.cz . Potvrzený...

Celý článek

—————

28.02.2021 11:21

Formulář OČR

Formuláře na ošetřové lze vyplnit buď elektronicky přes odkaz    eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m    nebo  v papírové formě  VPDUVZ.pdf (95906) Ti z vás, kteří  budou preferovat papírovou formu a nemají doma tiskárnu, budou mt tiskopisy ...

Celý článek

—————

28.02.2021 08:48

Info k formuláři na ošetřovné v době přerušení provozu MŠ

Vážení rodiče,  z informací MŠMT vyplývá, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABYLUNSGM), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost mj. i dětí v...

Celý článek

—————

25.02.2021 12:26

Plánované přerušení provozu MŠ v létě

Plánované přerušení provozu Mateřské školy, Holohlavy o letních prázdninách bude od 19.7. do 13.8.2021.

Celý článek

—————

11.02.2021 14:02

Upozornění - povinnost zák. zástupců informovat školu

Vážení rodiče, v důsledku přetrvávající komplikované situace v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19  připomínám povinnost zákonných zástupců informovat bezodkladně mateřskou školu o   o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných...

Celý článek

—————

08.02.2021 12:08

fotky z činností v únoru

Motýlci  skolkaholohlavy.rajce.idnes.cz/Motylci_cinnosti_unor_2021/ Berušky skolkaholohlavy.rajce.idnes.cz/Berusky_cinnosti_unor_2021/ Sluníčka skolkaholohlavy.rajce.idnes.cz/Slunicka_cinnosti_unor_2021/  

Celý článek

—————


Kontakt

Mateřská škola, Holohlavy

Školní 124
p.Smiřice
503 03


ředitelka: 495 422 714 školní jídelna: 739 063 775

č.účtu pro platby bankovním převodem: 1085805389/ 0800