Mateřská škola, Holohlavy, Školní ulice 124, Holohlavy, 503 03 Smiřice,

IČO: 70981540, tel. 495 422 714, e-mail: ms.holohlavy@seznam.cz

www.skolkaholohlavy.webnode.cz

 

.Seznam registračních čísel přijatých žadatelů pro školní rok 2018-19

dle kritérií a věku :

 

Kritérium č. 1

 

Kritérium č. 2

 

Kritérium č. 3

 

Kritérium č. 4

 

žádný žadatel

1.

12

1.

03

1.

08

 

 

2.

04

2.

07

2.

11

 

 

3.

10

3.

06

3.

05

 

 

4.

01

 

 

4.

02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisu se zúčastnilo celkem 12 účastníků řízení.

Ředitelka v den zápisu a do termínu vydání rozhodnutí disponovala pouze 11 volnými místy a ta rozdělila mezi účastníky dle platné směrnice o kritériích k přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018 - 19, se kterými byli všichni žadatelé předem seznámeni.

V případě, že víte, že vaše přijaté dítě do naší mateřské školy nenastoupí, informujte, prosím,  co nejdříve ředitelku školy.

 

V Holohlavech, dne 21.5.2018                      Renáta Smotlachová, řed.školy

 

 

 


 

Projekt PERSONÁLNÍ PODPORA - MATEŘSKÁ ŠKOLA, HOLOHLAVY.CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/000491. VÝŠE PODPORY – 337 236,00 KČ byl spolufinancován Evropskou unií. Výzva pomůže škole formou personálního posílení   

( školní asistent ), dále MŠ zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů.

Publicita_webové stránky_MŠ Holohlavy.docx (69080)

Kam směřujeme, naše koncepce:

 

  •  vytvářet co nejlepší základ k celoživotnímu vzdělávání
  • vést děti k úctě k životu a péči o své zdraví
  • působit na děti všestranně tak, aby věděly, proč je nutné se podle svých možností podílet na vytváření a udržování zdravého životního prostředí
  • učit děti zdravému sebeveuvědomění a naučit je převzít za svoje rozhodnutí zodpovědnost
  • vést děti k respektování jakýchkoli rozdílů mezi lidmi a zároveň sebeúctě, umožňovat dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí dostatek všestranně rozvíjejících podnětů, aby měly zaručené stejné šance a možnosti ke svému rozvoji v mateřské škole jako ostatní děti, aby se zde cítily rovnocenné a vítané
  • naučit se pracovat v týmu, aby cílem nebyly výsledky jedince, ale aby společným zájmem bylo spolupodílet se a doplňovat se, něco tvořit, učit se vzájemnosti a aby se tento postup stal naším návykem.My to zvládeme, my dokážeme spolupracovat, my dokážeme spojit svoje nadání a schopnosti a společným úsilím vytvořit něco většího a lepšího, než by dokázal každý z nás.
  • zapojovat do života mateřské školy rodiče
  • zvyšovat prestiž školy v povědomí obyvatel obce a okolí

 

 

J Í D E L N Í   L Í S T E K

PLATNÝ OD   21. 5.      DO    25.5.2018

PONDĚLÍ

 

Přesnídávka:

Cereální kuličky, mléko, čaj Jablko, mrkev a jablko, 1,5,7

Oběd: zeleninový vývar s nudlemi,1, 9

 Hrachová kaše s kroupami- „šoulet“, zelný salát, chléb Mrkvík 1,8

Svačina: chléb s máslem a Gudou,čaj, okurka 1, 7

ÚTERÝ

 

Přesnídávka:

Chléb, celerová pom., mléko n, zel. čaj s rakytníkem, zeleninový talíř, 1,3,7,

Oběd: zeleninová z vaječné jíšky,1,9

Pečená krůta na zelenině, brambory, jah. sirup 1,9

Svačina: veka s máslem a džemem, mléko n. čaj, hruška 1, 7

STŘEDA

 

Přesnídávka:

Chléb s vajíčkovou pom., bílá káva  n. mátový čaj s citrónem. ovocný  talíř, 1,3,7

Oběd: pol. z míchaných luštěnin ,1,8,9

 Vřetena, kuřecí po boloňsku, sirup 1,

Svačina: ovocná přesnídávka, piškot, čaj, jablko1

ČTVRTEK

 

Přesnídávka:

Zakysaná smetana s borůvk.veka,  čaj šípkový, ovocný talíř, 1,7

Oběd: zeleninový vývar s kuskusem, 1,9

Hovězí na celeru, brambory, těstoviny, čaj 1,6,9

 Svačina: chléb s máslem a vejcem natvrdo, jablko, mléko n. čaj s citrónem 1, 3

PÁTEK

 

Přesnídávka:

Chléb, pomazánka z tuňáka,  čaj jahoda, zeleninový  talíř 1, 7,

Oběd: špenátová pol. s krutonky, 1, buchty s vanilkové mléko 1,3,7

Svačina: cereální rohlík , pom. máslo mléko n. mátový čaj , jablko 1,7,11

 


Aktuality

15.05.2018 18:41

Fotky letiště HK a 4. setkání s rodiči - tvořivé dílny

skolkaholohlavy.rajce.idnes.cz/Letiste_HK skolkaholohlavy.rajce.idnes.cz/4._setkani_s_rodici_-_tvorive_dilny/  

Celý článek

—————

10.05.2018 12:28

Fotky Den s Policií ČR - oddělení Smiřice

skolkaholohlavy.rajce.idnes.cz/Den_s_PCR_-okrsek_Smirice-_18/

Celý článek

—————

08.05.2018 22:52

angličtina

Oznamuji, že díky velmi nabitému programu v týdnu od 7. do 11.5. angličtina opět odpadá

Celý článek

—————

08.05.2018 22:51

fotky A.Dudek v MŠ a Čarodějnický den

skolkaholohlavy.rajce.idnes.cz/carodejnicky_den/ skolkaholohlavy.rajce.idnes.cz/A.Dudek_v_MS/

Celý článek

—————

06.05.2018 17:19

Fotky ZOOpark Stěžery a hry a výtvarné činnosti Motýlci a Sluníčka 04/18

skolkaholohlavy.rajce.idnes.cz/ZOOpark_Stezery/ skolkaholohlavy.rajce.idnes.cz/Motylci_a_Slunicka_-_hry_a_vytvarne_cinnosti_04_2018/

Celý článek

—————

05.05.2018 12:34

Zvýšení ceny stravného od 1. 6. 2018

Oznamuji všem zákonným zástupcům, že od 1. června 2018 se zvyšuje cena stravného z 28,-Kč za celodenní stravování na 32,-Kč  :  dopolední přesnídávka 9,-Kč, oběd 16,-Kč a odpolední svačina 7,-Kč.

Celý článek

—————

05.05.2018 12:08

GDPR - zásady poskytování osobních informací - zásady pro děti

Vážení rodiče, v souvislosti nejen se školním vzdělávacím programem naší MŠ, jehož součástí je i to, že vedeme děti k určitým kompetencím,týkajících se ochrany své osoby a svého soukromí, aby přebíraly přiměřenou zodpovědnost za péči o své zdraví, aby si dovedly poradit bez paniky v běžných i méně...

Celý článek

—————

05.05.2018 11:41

Akce na květen, info k výletům

9. 5. focení dětí - třídy - cca kolem 10.00h    10.5. dopoledne ve 2 skupinách beseda s příslušníky Policie České republiky   - Výlet busem 11.5. návštěva letiště v HK u příležitosti Dne otevřených dveří a Helicoptershow 2018- jedou všechny děti - s sebou...

Celý článek

—————

29.04.2018 22:00

Info ke schůzce týkající se stravování, k výši stravného a něco ke sladkostem

Vážení rodiče,  ve čtvrtek 26.4. proběhla schůzka rodičů týkající se připomínek ke stravování. Tuto schůzku jsem iniciovala na základě informací o diskuzi na FB, která proběhla a týkala se nespokojenosti některých rodičů se stravováním v MŠ. Jak mi bylo sděleno, diskutujícím šlo o to, aby se...

Celý článek

—————

26.04.2018 15:59

Fotografování dětí - třídy

9.5. kolem 10.30 h se budou děti fotografovat na skupinovou fotografii po jednotlivých třídách.  Fotogrfovat bude opět ten samý fotograf jako v listopadu, princip výběru fotografií a plateb bude opět stejný jako při fotografování jednotlivců.

Celý článek

—————


Kontakt

Mateřská škola, Holohlavy

Školní 124
p.Smiřice
503 03


ředitelka: 495 422 714 školní jídelna: 739 063 775

č.účtu pro platby bankovním převodem: 1085805389/ 0800