UPOZORNĚNÍ!!! 

OD 11.7.2022 JSOU SPUŠTĚNY NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY ŠKOLY:  

 
 

www.skolkaholohlavy.cz

 
 
 
 

K ZÁPISU DĚTÍ Z UKRAJINY:

Pro cizince – uprchlíky je určen termín zápisu období od 1. června 2022 do 15. července 2022 – 

v Mateřské škole , Holohlavy 8. 6. 2022   16.30-18.00h

Для зарахування в МОЗ у період з 2 по 16 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.

 

Для цих іноземців – біженців призначений термін зарахування з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року – у дитсадку Гологлави 8 червня 2022 року з 16.30 до 18.00 год.

 

 Informace /інформація skolkaholohlavy.webnode.cz/news/zapis-pro-deti-z-ukrajiny-zarakhuvannya-dlya-ditej-z-ukrajini/

 

 

 


 

Projekt (název, registrační číslo): ŠABLONY III.

Personální podpora - Mateřská škola, Holohlavy

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20__080/0020071

VÝŠE PODPORY  : 284 691,00 Kč

Tento projekt je spolufinancován EU.

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2021

Předpokládané datum ukončení projektu. 30.6. 2023

Předpokládaná doba trvání (v měsících): 22

Co je cílem projektu?

Výzva pomůže škole formou personálního posílení (školní asistent MŠ) a podpoří profesní rozvoj pedagogů. Výzva dále rozšíří volnočasové aktivity jako jsou projektové dny a vede k rozvoji, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků dětí v klíčových kompetencích.

Vybrané aktivity:

Školní asistent - personální podpora MŠ

Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. 

Projektový den ve škole (povinná aktivita)

Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, které vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí. Projektové vzdělávání bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí.

 

projektový_záměr_ MŠ Holohlavy.docx (54416)

 

 

 

Kam směřujeme, naše koncepce:

 

  •  vytvářet co nejlepší základ k celoživotnímu vzdělávání
  • vést děti k úctě k životu a péči o své zdraví
  • působit na děti všestranně tak, aby věděly, proč je nutné se podle svých možností podílet na vytváření a udržování zdravého životního prostředí
  • učit děti zdravému sebeveuvědomění a naučit je převzít za svoje rozhodnutí zodpovědnost
  • vést děti k respektování jakýchkoli rozdílů mezi lidmi a zároveň sebeúctě, umožňovat dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí dostatek všestranně rozvíjejících podnětů, aby měly zaručené stejné šance a možnosti ke svému rozvoji v mateřské škole jako ostatní děti, aby se zde cítily rovnocenné a vítané
  • naučit se pracovat v týmu, aby cílem nebyly výsledky jedince, ale aby společným zájmem bylo spolupodílet se a doplňovat se, něco tvořit, učit se vzájemnosti a aby se tento postup stal naším návykem.My to zvládeme, my dokážeme spolupracovat, my dokážeme spojit svoje nadání a schopnosti a společným úsilím vytvořit něco většího a lepšího, než by dokázal každý z nás.
  • zapojovat do života mateřské školy rodiče
  • zvyšovat prestiž školy v povědomí obyvatel obce a okolí
 
 

 

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor viz níže), a

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

 


J Í D E L N Í  L Í S T E K

PLATNÝ  OD  11.07.2022  -  DO  15.07.2022

PONDĚLÍ  

 

Přesnídávka:

Veka,pom.z tresčích jater, čaj – Máta,zelenina  1,4,7

Oběd:

Pol.fazolová  1,9

Těstoviny s masem a zeleninou,červená řepa,sirup  1,7

Svačina:

Chléb,máslo,šunka, ochuc. mléko-čaj,ovoce  1,7

ÚTERÝ

 

Přesnídávka:   

Jáhlová kaše sypaná cukrem a skořicí, čaj, ovocný talíř 1,7

Oběd:

Pol.květáková s bramborou  1

Ryba na másle,bram.kaše,okurkový salát   1,7

Svačina:

Chléb,pom.tvarohová s kápií,ochuc.mléko-čaj,zelenina  1,7    

STŘEDA

 

Přesnídávka:

Houska, pom.zeleninová,bílá káva-čaj, zeleninový talíř 1,7

Oběd:

Pol. zeleninová s kápáním  1,9      

Segedínský guláš,kyn.knedlík,,mošt  1,3,7

Svačina:

Cereálie s mlékem, čaj, ovoce  1,6,7,8

ČTVRTEK

 

Přesnídávka:

Jogurt, rohlík, mléko-čaj, ovocný talíř 1,7

Oběd:

Pol. zel.s písmenky  1,9

Kuřecí plátek,rýže,kompot   1,7

Svačina:

Dalamánek,pom.máslo,ochuc.mléko-čaj,zelenina  1,7

PÁTEK

 

Přesnídávka:

Chléb,pom.drožďová,kakao – čaj,zeleninový talíř  1,3,7

Oběd:

Pol.zel.s játrovou rýží  1,9

Kapustový nákyp,brambor,mrkvový salát  1,3,7

Svačina:

Moučník,mléko-čaj,ovoce  1,3,7

 

 

 


Aktuality

11.04.2022 14:07

Úprava výše stravného od května 2022

  Vážení rodiče,    jelikož se stále víc a víc zdražují ceny potravin, stává se dosavadní výše stravného neudržitelná.  Proto dojde s platností od 1. května 2022 v Mateřské škole, Holohlavy ke zvýšení cen stravného.    Nové ceny za...

Celý článek

—————

14.03.2022 07:29

Uzavření MŠ o letních prázdninách

Vážení rodiče,  oznamuji, že v období 18. 7.-12.8. 2022 bude provoz mateřské školy přerušen.

Celý článek

—————


Kontakt

Mateřská škola, Holohlavy

Školní 124
p.Smiřice
503 03


ředitelka: 495 422 714 školní jídelna: 739 063 775

č.účtu pro platby bankovním převodem: 1085805389/ 0800