Zápis dětí do Mateřské školy, Holohlavy

na školní rok 2017-18

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se uskuteční zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/2018:

ve středu 3. 5. 2017 od 15.00 do 18.00 hodin

Kritéria pro přijetí:

1.  Děti které před zahájením školního roku tj.1.9. 2017,  dosáhnou věku nejméně 4 let a straší (5 a 6 leté , pro které je předškolní vzdělávání povinné), které mají trvalý pobyt nebo povolení k trvalému pobytu v obci Holohlavy, a to podle věku od nejstaršího po nejmladší

2.  Děti které před 1. 9. 2017 dosáhnou věku nejméně 2 let a které mají trvalý pobyt nebo povolení k trvalému pobytu v obci Holohlavy, a to podle věku od nejstaršího po nejmladší

3.  Děti s trvalým pobytem mimo obec Holohlavy, podle věku od nejstaršího po nejmladší

Co potřebujete:

1.   Vyplněnou žádost o přijetí do MŠ – tiskopis lze vyzvednout v MŠ každý pracovní den od 7 do 16.00h nebo stáhnout na webových stránkách školy, 2. stranu žádosti tvoří povinné potvrzení od lékaře o očkování dítěte. Potvrzení od lékaře  nedokládají děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

2.   Rodný list dítěte

3.   Průkaz totožnosti  zák. zástupce, případně  oprávnění zastupovat dítě v přijímacím řízení jinou pověřenou osobou , cizinci cestovní pas zákonného zástupce a dítěte s vyznačením bydliště a povolení k trvalému pobytu

4.   Vyjádření a doporučení školského poradenského zařízení v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami

 

V Holohlavech, dne 27.3.2017                                            Renáta Smotlachová,  řed. mateřské školy

Přibližný předpokládaný  počet  volných míst - odhad k 13.3. 2017  : cca 16 - 19. Podle počtu udělených odkladů povinné školní docházky

Kam směřujeme, naše koncepce:

 

  •  vytvářet co nejlepší základ k celoživotnímu vzdělávání
  • vést děti k úctě k životu a péči o své zdraví
  • působit na děti všestranně tak, aby věděly, proč je nutné se podle svých možností podílet na vytváření a udržování zdravého životního prostředí
  • učit děti zdravému sebeveuvědomění a naučit je převzít za svoje rozhodnutí zodpovědnost
  • vést děti k respektování jakýchkoli rozdílů mezi lidmi a zároveň sebeúctě, umožňovat dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí dostatek všestranně rozvíjejících podnětů, aby měly zaručené stejné šance a možnosti ke svému rozvoji v mateřské škole jako ostatní děti, aby se zde cítily rovnocenné a vítané
  • naučit se pracovat v týmu, aby cílem nebyly výsledky jedince, ale aby společným zájmem bylo spolupodílet se a doplňovat se, něco tvořit, učit se vzájemnosti a aby se tento postup stal naším návykem.My to zvládeme, my dokážeme spolupracovat, my dokážeme spojit svoje nadání a schopnosti a společným úsilím vytvořit něco většího a lepšího, než by dokázal každý z nás.
  • zapojovat do života mateřské školy rodiče
  • zvyšovat prestiž školy v povědomí obyvatel obce a okolí

Aktuality

18.04.2017 14:42

Nabídka možnosti koupě pexesa a maňáska - angličtina

Vážení rodiče, dostala jsem nabídku Wattsenglish Ltd. od které používáme materiály na výuku angličtiny. Lze objednat pexesa k jednotlivým barevným setům. 1 set s celou slovní zásobou daného setu je 56,-Kč (zde je ukázka červeného, ze kterého občas používám vybrané kapitoly, protože děti se učí...

Celý článek

—————

18.04.2017 14:36

ZMĚNA TERMÍNU VÝLETU DO HK!!!

Z DŮVODU VELKÉHO OCHLAZENÍ JSME PO DOHODĚ S DOPRAVCEM ZRUŠILI TERMÍN VÝLETU 20. 4. DO HRADCE KRÁLOVÉ NA DŘEVĚNÝ HRAD A JAKO NÁHRADNÍ TERMÍN JSME DOMLUVILI STŘEDU 26.4. ZAČÁTKEM PŘÍŠTÍHO TÝDNE SE S DOPRAVCEM OPĚT DOMUVÍME O USKUTEČNĚNÍ VÝLETU PODLE POČASÍ. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ....

Celý článek

—————

07.04.2017 12:47

Doplatky na zálohy na akce

Vážení rodiče,  propočítala jsem oěpt čerpání akcí ze  záloh. Zkontrolujte si zůstatky ( jsou k dispozici v obou třídách) a přineste si v obálce se jménem dítěte přibližnou výši rozdílu tak, aby zbylo každému dítěti  na očekávané výdaje s menší rezervou. Očekávané výdaje do konce...

Celý článek

—————

06.04.2017 14:41

zajímavý odkaz - léčení zánětu středního ucha u dětí

    www.margit.cz/zanet-ucha-antibiotika/

Celý článek

—————

06.04.2017 12:37

Školné v hotovosti za duben

Školné v hotovosti vybírám 20.4. od 12.0 (po obědě po příjezdu z výletu) do 16.00 v ředitelně. Samozřejmě  mi ho můžete přinést i dříve a  jiný den ráno (mimo pátků), raději v obálce označené jménem. D tohoto data prosím aby byly na účtu platby provedené převodem. Děkuji, Smotlachová

Celý článek

—————

04.04.2017 22:07

inspirace pro rodiče leváků

www.levactvi.cz/levak-a-bezny-den/zavazovani-tkanicek/bezny-postup-var-a-/

Celý článek

—————

31.03.2017 14:44

Fotky z programu s ilustrátorem A.Dudkem

  Fotografie z interaktivního programu Cestovatelské kreslení s ilustrátorem A.Dudkem : skolkaholohlavy.rajce.idnes.cz/Program_s_ilustratorem_A.Dudkem/

Celý článek

—————

29.03.2017 13:52

Focení dětí 13.6.

Vážení rodiče, po odmluvě s fotografem panem Sychrou jsme domluvili termín na focení tříd a zároveň zase jako před Vánocemi, kdo chce , tak individuálně , se sourozence,  s rodičem,... Termín fotografování je domluvený na 13. června, tj. úterý od cca 9.30 h . Ten den odpoledne budou fotografie...

Celý článek

—————

24.03.2017 12:45

fotky Sluníčka na návštěvě v základní škole

skolkaholohlavy.rajce.idnes.cz/Slunicka_na_navsteve_v_zakladni_skole/

Celý článek

—————

23.03.2017 08:31

dopis z firmy Prima Vizus, o.p.s

Vážená paní ředitelko, jako partner Vaší mateřské školy v oblasti preventivního vyšetření zraku dětí si Vám dovolujeme v příloze pro informaci zaslat článek, který vyšel v elektronické verzi magazínu ONA DNES, který je součástí MF DNES, dne 1.3.2017. Článek se zabývá problematikou...

Celý článek

—————


Kontakt

Mateřská škola, Holohlavy

Školní 124
p.Smiřice
503 03


ředitelka: 495 422 714 školní jídelna: 739 063 775

č.účtu pro platby bankovním převodem: 1085805389/ 0800