!!!!!!!! ROZPIS VŠECH INFORMAČNÍCH SCHŮZEK RODIČŮ

 

 

1. RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ  

středa 14.června 2017 od 16.30h v 1. patře v jídelně MŠ . (program - formuláře,  info co budou děti potřebovat v MŠ,  platby, organizační  a provozní záležitosti MŠ )

Prosím, přijďte bez dětí. 

 

2. RODIČE DĚTÍ , KTERÉ JIŽ DO MŠ DOCHÁZEJÍ A DOCHÁZET BUDOU I VE ŠKOLNÍM ROCE 2017 - 18

středa 30. srpna od 16. hodin v 1. patře v jídelně MŠ ( program: stručně organizace školního roku, vyplnění formuláře Zmocnění k odvádění dětí z MŠ, info k výuce angličtiny, platby v MŠ). Pro děti, které ten den budou v MŠ bude dozor zajištěn.

 

 

Mateřská škola, Holohlavy, Školní ulice 124, Holohlavy, 503 03 Smiřice,

IČO: 70981540, tel. 495 422 714, e-mail: ms.holohlavy@seznam.cz

 

Seznam registračních čísel přijatých žadatelů pro školní rok 2017-18

dle kritérií a věku :

 

Kritérium č. 1

 

Kritérium č. 2

 

Kritérium č. 3

1.

08

1.

19

1.

17

2.

01

2.

13

2.

11

3.

12

3.

05

3.

23

 

 

4.

15

4.

03

 

 

5.

14

5.

16

 

 

6.

06

 

 

 

 

7.

02

 

 

 

 

8.

22

 

 

 

 

9.

20

 

 

 

 

10.

09

 

 

 

 

11.

07

 

 

 

 

12.

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápisu , který se skutečnil 3.5.2017 se do 16.5. 2017 zúčastnilo celkem 23 účastníků řízení.

Ředitelka disponovala pouze 20 volnými místy a ta rozdělila mezi účastníky dle platné směrnice o kritériích k přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok

2017 - 18, se kterými byli všichni žadatelé předem seznámeni.

Kritéria pro přijetí:

1.  Děti které před zahájením školního roku tj.1.9. 2017,  dosáhnou věku nejméně 4 let a straší (5 a 6 leté , pro které je předškolní vzdělávání povinné), které mají trvalý pobyt nebo povolení k trvalému pobytu v obci Holohlavy, a to podle věku od nejstaršího po nejmladší

2.  Děti které před 1. 9. 2017 dosáhnou věku nejméně 2 let a které mají trvalý pobyt nebo povolení k trvalému pobytu v obci Holohlavy, a to podle věku od nejstaršího po nejmladší

3.  Děti s trvalým pobytem mimo obec Holohlavy, podle věku od nejstaršího po nejmladší

V případě, že víte, že vaše přijaté dítě do naší mateřské školy nenastoupí, informujte, prosím,  co nejdříve ředitelku školy.

V Holohlavech, dne 17.5.2017           

 Renáta Smotlachová, řed.školy

 

 

 

Kam směřujeme, naše koncepce:

 

  •  vytvářet co nejlepší základ k celoživotnímu vzdělávání
  • vést děti k úctě k životu a péči o své zdraví
  • působit na děti všestranně tak, aby věděly, proč je nutné se podle svých možností podílet na vytváření a udržování zdravého životního prostředí
  • učit děti zdravému sebeveuvědomění a naučit je převzít za svoje rozhodnutí zodpovědnost
  • vést děti k respektování jakýchkoli rozdílů mezi lidmi a zároveň sebeúctě, umožňovat dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí dostatek všestranně rozvíjejících podnětů, aby měly zaručené stejné šance a možnosti ke svému rozvoji v mateřské škole jako ostatní děti, aby se zde cítily rovnocenné a vítané
  • naučit se pracovat v týmu, aby cílem nebyly výsledky jedince, ale aby společným zájmem bylo spolupodílet se a doplňovat se, něco tvořit, učit se vzájemnosti a aby se tento postup stal naším návykem.My to zvládeme, my dokážeme spolupracovat, my dokážeme spojit svoje nadání a schopnosti a společným úsilím vytvořit něco většího a lepšího, než by dokázal každý z nás.
  • zapojovat do života mateřské školy rodiče
  • zvyšovat prestiž školy v povědomí obyvatel obce a okolí

Aktuality

18.05.2017 15:02

školné za květen v hotovosti

Školné za květen v hotovosti vybírám ve čtvrtek 25. května od 12.00 do 16.30 v ředitelně školy.  Prosím, aby platby na účet byly provedeny také do tohoto data.  Děkuji Smotlachová

Celý článek

—————

18.05.2017 14:04

závěrečná hodina angličtiny - ukázka pro rodiče (děti obdrží certifikát)

Pozvánka na závěrečné hodiny angličtiny - ukázkové  pro rodiče, děti obdrží na konci certifikát o absolvování výuky v systému Wattsenglish v tomto školním roce. třída Berušky:   úterý 20. června v herně v 1. patře od 16.15  do cca 16.45h  třída Sluníčka :středa 21. června v...

Celý článek

—————

18.05.2017 13:47

!!!!!!!!! ROZPIS VŠECH INFORMAČNÍCH SCHŮZEK RODIČŮ

  1. RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ   středa 14.června 2017 od 16.30h v 1. patře v jídelně MŠ . (program - formuláře,  info co budou děti potřebovat v MŠ,  platby, organizační  a provozní záležitosti MŠ ) Prosím, přijďte bez dětí.    2. RODIČE DĚTÍ , KTERÉ JIŽ DO MŠ...

Celý článek

—————

17.05.2017 18:27

fotky Den rodin 2017

skolkaholohlavy.rajce.idnes.cz/Den_rodin_v_MS_-_2017/

Celý článek

—————

16.05.2017 18:18

fotky Letiště v HK

skolkaholohlavy.rajce.idnes.cz/Letiste_HK_2017/

Celý článek

—————

02.05.2017 21:23

Fotky ze dne s PČR Smiřice

skolkaholohlavy.rajce.idnes.cz/Den_s_PCR_Smirice_17/

Celý článek

—————

02.05.2017 13:28

fotky Čarodějnický den v MŠ

skolkaholohlavy.rajce.idnes.cz/Carodejnicky_den_v_MS_17/

Celý článek

—————

27.04.2017 14:24

Akce školky květen a červen

 Akce školy květen a červen: 2.5.  Den s PČR od 8.30 h – cca hodinový program s policisty ze Smiřic v MŠ , poté prohlídka policejní techniky 4.5. Třída Sluníčka – progam  v ZUŠ Jaroměř, odjezd od MŠ v 8.00, dozor Bedanová, Škarytková, děti nepotřebují...

Celý článek

—————

27.04.2017 12:12

Fotky Motýlci - jarní tvoření

www.rajce.idnes.cz/upload/photo jméno a heslo pro prohlédnutí alba zůstává stejné

Celý článek

—————

25.04.2017 14:59

texty a noty anglických písniček

Kdo máte zájem o ofocení textu a not anglických písniček, které se s dětmi učíme, přihlaste se u mne. Ráda vám je nakopíruji. Z důvodu ochrany autorských práv  fyWattsenglish Ltd. je ale nebudu dávat na webové stránky. Smotlachová

Celý článek

—————


Kontakt

Mateřská škola, Holohlavy

Školní 124
p.Smiřice
503 03


ředitelka: 495 422 714 školní jídelna: 739 063 775

č.účtu pro platby bankovním převodem: 1085805389/ 0800