Kam směřujeme, naše koncepce:

 

  •  vytvářet co nejlepší základ k celoživotnímu vzdělávání
  • vést děti k úctě k životu a péči o své zdraví
  • působit na děti všestranně tak, aby věděly, proč je nutné se podle svých možností podílet na vytváření a udržování zdravého životního prostředí
  • učit děti zdravému sebeveuvědomění a naučit je převzít za svoje rozhodnutí zodpovědnost
  • vést děti k respektování jakýchkoli rozdílů mezi lidmi a zároveň sebeúctě, umožňovat dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí dostatek všestranně rozvíjejících podnětů, aby měly zaručené stejné šance a možnosti ke svému rozvoji v mateřské škole jako ostatní děti, aby se zde cítily rovnocenné a vítané
  • naučit se pracovat v týmu, aby cílem nebyly výsledky jedince, ale aby společným zájmem bylo spolupodílet se a doplňovat se, něco tvořit, učit se vzájemnosti a aby se tento postup stal naším návykem.My to zvládeme, my dokážeme spolupracovat, my dokážeme spojit svoje nadání a schopnosti a společným úsilím vytvořit něco většího a lepšího, než by dokázal každý z nás.
  • zapojovat do života mateřské školy rodiče
  • zvyšovat prestiž školy v povědomí obyvatel obce a okolí

Aktuality

26.09.2016 14:25

volné místo v MŠ

Oznamujeme , že  máme k dispozici v MŠ 1 volné místo k umístění dítěte .  Smotlachová

Celý článek

—————

12.09.2016 15:07

Tvořivá nesoutěž pro rodiče s dětmi Skřítek Podzimníček 2016

Vyhlašujeme již opravdu tradiční nepovinnou  tvořivou nesoutěž pro děti a rodiče Skřítek Podzimníček 2016. (Nesoutěž proto, že vítězem jsou všichni zúčastnění ) Spolu s dětmi vyrobte z přírodnin postavu skřítka Podzimníčka dle vaší fantazie (dýně, kaštany, pařezy, polínka, co najdete...),...

Celý článek

—————

12.09.2016 14:01

PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE

VÁŽENÍ RODIČE, PROSÍM, NAPIŠTE SE NA SEZNAM U OMLUVNÉHO SEŠITU, KDO BYSTE MĚL ZÁJEM O TUTO PŘEDNÁŠKU V NAŠI MATEŘKSÉ ŠKOLE. V případě , že bude 5 a více zájemců, přednáška se uskuteční ve středu 9. listopadu od 16.00 do cca 17.30h v prostorách  třídy Berušky . Pokud byste měli zájem a...

Celý článek

—————

08.09.2016 15:21

výuka angličtiny

Výuka angličtiny v MŠ bude zahájena od října 2016. Tř. Berušky zpravidla každé úterý od 8.45 do 9.15 a tř. Sluníčka zpravidla každou středu od 8.45 do 9.15 h . V případě , že hodinu nebude možné nahradit v jiném dni - kvůli  suplování za nepřítomnosti a nebo důvodem bude moje nepřítomnost v MŠ...

Celý článek

—————

08.09.2016 15:09

Platby v MŠ

ŠKOLNÉ Školné na měsíc září  čí více měsíců (max. září - prosinec) v hotovosti vybírám v pondělí 19.9.2016 od 12.00 d 16.30 v ředitelně. (pozn. - výše školného za 1 kalendářní měsíc je 300,-Kč)   Kdo budete provádět platbu převodem na účet, prosím do zprávy pro příjemce uveďte jméno...

Celý článek

—————

01.09.2016 12:59

ŠVP a školní řád

Vážení rodiče,  v odkazu "dokumenty školy" najdete nový školní řád, který jsme letem probrali na informativní schůzce, ale je dobré ho znát celý. Dále zde najdete aktualizovaný školní vzdělávací program. Oba dokumenty spolu s ostatními  máte k dispozici v MŠ  Školní řád na nástěnce v...

Celý článek

—————

01.09.2016 12:50

pozvánka na one man show nejen pro tatínky:)

  Vážení rodiče, do školního mailu mi přišla  pozvánka na divadlení představení on men SHOW TÁTA. kdy: 15.10.2016 od 19.00h kde: Hradec Králové, Adalbertinum   Jde o humornou zpověď novopečeného otce, aneb jak se změní partnerský život.   Tak...

Celý článek

—————

26.08.2016 13:27

odkaz - video k DVD Komunikace s dětmi aneb proč to neumíme

www.4kompetence.cz/videa/   www.4kompetence.cz/videa/komunikace-s-detmi-aneb-proc-to-neumime/   Komunikace s dětmi aneb proč to neumíme To, že komunikujeme, neznamená, že si vzájemně i rozumíme. Jak používat správné výrazy přiměřené věku dítěte, kdy použít gesta, jak nedělat dítěti...

Celý článek

—————

28.07.2016 12:43

Sdílení - 7 výchovných chyb bránících dětem v úspěchu

http://www.pronaladu.cz/sedm-vychovnych-chyb-branicich-detem-v-uspechu/

Celý článek

—————

16.06.2016 20:08

Poděkování

Vážení rodiče, chtěla bych tímto poděkovat vám všem, kdo jste nám během roku pomohli nejen materiálně ( nosili jste výtvarný materiál, krmení pro králíka Karla, pomohli jste nám dovybavit lékárničky, zásobovali jste nás návleky, díky vám děti měly krásné odměny na různé soutěže ) ale také jste...

Celý článek

—————


Kontakt

Mateřská škola, Holohlavy

Školní 124
p.Smiřice
503 03


ředitelka: 495 422 714 školní jídelna: 739 063 775

č.účtu pro platby bankovním převodem: 1085805389/ 0800