Zápis na školní rok 2017 - 2018 

 se bude konat  3. května od 15.00 do 18.00h ve třídě Berušky v přízemí  budovy Mateřské školy, Holohlavy

Co potřebujete:

1.Vyplněnou žádost k předškolnímu vzdělávání  - upozorňuji, že na na daný školní rok je povinné vzdělávání pro děti , které v daném školním roce dosáhnou 6 let a nebo pro děti "odkladové", že přednost mají předškoláci ze spádové obce - tj. Holohlav, zájemci v předškolním věku se mohou hlásit i z jiných obcí, ale platí pro ně kritérium č. 3. Všechny tyto děti nemusejí dokládat na žádosti potvrzení lékaře o  očkování. Ostatní děti mají na žádosti ( strana 2 žádosti ) uvedenou kolonku pro potvrzení lékaře - tiskopisy jsou ke stažení a vytisknutí  v odkazu Dokumenty školy nebo k vyzvednutí v mateřské škole každý všední den od 6.30h do 16.00h

 

2.rodný list dítěte

 3.doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)

4.průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči

5.doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování) -  strana 2. žádosti

     Kritéria pro přijetí:

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2017 /2018

 1. Povinné kritérium:

Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Holohlavy budou přednostně přijímány děti, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pro které je mateřská škola spádová (podle věku od nejstarších po nejmladší).

Tj.

– mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodě, v případě cizinců místo pobytu

Další kritéria:

 1. Děti s trvalým pobytem v obci Holohlavy, které před začátkem školního roku 2017/2018 dosáhnou nejméně 2 let věku, a to od nestaršího po nejmladší

 2. Děti s trvalým pobytem mimo obec Holohlavy, podle věku – od nejstaršího po nejmladší

 

Přibližný předpokládaný  počet  volných míst - odhad k 13.3. 2017  : cca 16 - 19. Podle počtu udělených odkladů povinné školní docházky

Kam směřujeme, naše koncepce:

 

 •  vytvářet co nejlepší základ k celoživotnímu vzdělávání
 • vést děti k úctě k životu a péči o své zdraví
 • působit na děti všestranně tak, aby věděly, proč je nutné se podle svých možností podílet na vytváření a udržování zdravého životního prostředí
 • učit děti zdravému sebeveuvědomění a naučit je převzít za svoje rozhodnutí zodpovědnost
 • vést děti k respektování jakýchkoli rozdílů mezi lidmi a zároveň sebeúctě, umožňovat dětem ze sociokulturně znevýhodněného prostředí dostatek všestranně rozvíjejících podnětů, aby měly zaručené stejné šance a možnosti ke svému rozvoji v mateřské škole jako ostatní děti, aby se zde cítily rovnocenné a vítané
 • naučit se pracovat v týmu, aby cílem nebyly výsledky jedince, ale aby společným zájmem bylo spolupodílet se a doplňovat se, něco tvořit, učit se vzájemnosti a aby se tento postup stal naším návykem.My to zvládeme, my dokážeme spolupracovat, my dokážeme spojit svoje nadání a schopnosti a společným úsilím vytvořit něco většího a lepšího, než by dokázal každý z nás.
 • zapojovat do života mateřské školy rodiče
 • zvyšovat prestiž školy v povědomí obyvatel obce a okolí

Aktuality

24.03.2017 12:45

fotky Sluníčka na návštěvě v základní škole

skolkaholohlavy.rajce.idnes.cz/Slunicka_na_navsteve_v_zakladni_skole/

Celý článek

—————

23.03.2017 08:31

dopis z firmy Prima Vizus, o.p.s

Vážená paní ředitelko, jako partner Vaší mateřské školy v oblasti preventivního vyšetření zraku dětí si Vám dovolujeme v příloze pro informaci zaslat článek, který vyšel v elektronické verzi magazínu ONA DNES, který je součástí MF DNES, dne 1.3.2017. Článek se zabývá problematikou...

Celý článek

—————

20.03.2017 13:54

Další fotoalba - po "vynášení zimy"

skolkaholohlavy.rajce.idnes.cz/Berusky_-_ptaci_v_zime_-_cinnosti/ skolkaholohlavy.rajce.idnes.cz/Karneval_v_MS/  - litujeme, je jich malinko, hodně fotografií je rozmazaných a...

Celý článek

—————

14.03.2017 14:38

fotografie vystoupení dětí k MDŽ

Děkuji panu Fialovi za fotografie.  Smotlachová   skolkaholohlavy.rajce.idnes.cz/Vystoupeni_-_MDZ_2017/

Celý článek

—————

13.03.2017 14:05

odkaz na on - line kurz logopedie

Vážení rodiče, do školního mailu mi přišla nabídka pro vás, tak pokud máte zájem zde je odkaz. Dobrý den,  jmenuji se Martina Kolmanová a jsem klinická logopedka.  Dovoluji si Vás oslovit a pozvat Vás na mé webové stránky o...

Celý článek

—————

07.03.2017 17:54

Odkaz na fotky canisterapie 2. Motýlci a Berušky 6.3.

skolkaholohlavy.rajce.idnes.cz/2._canisterapie_Motylci_a_Berusky/

Celý článek

—————

28.02.2017 12:15

Zvýšení stravného od 1.4.2017 o 1,-Kč

UPOZORNĚNÍ: OD 1. DUBNA 2017 SE V SOUVISLOSTI SE ZVÝŠENÍM CEN NÁKUPU POTRAVIN ZVYŠUJE CENA STRAVNÉHO (SAZBA ZA OBĚD) O 1,-KČ CENA  POLODENNÍ STRAVOVÁNÍ DĚTI DO 6 LET:  6,-KČ + 16,- KČ ………....22,-KČ CELODENNÍ…6,-KČ + 16 ,- KČ + 6,-KČ …28,-KČ   ENA POLODENNÍ STRAVOVÁNÍ DĚTI OD 6...

Celý článek

—————

10.02.2017 13:26

fotky 1.canisterapie Motýlci a Berušky

skolkaholohlavy.rajce.idnes.cz/1.canisterapie_-_Motylci_a_Berusky/ jméno a heslo zůstávají stené (najdete ho na nástěnce v MŠ)

Celý článek

—————

02.02.2017 20:15

odkaz na zajímavý článek - riziko syndromu vyhoření i u malých dětí

www.novinky.cz/zena/deti/428169-syndrom-vyhoreni-hrozi-stale-casteji-i-malym-detem.html

Celý článek

—————

19.01.2017 13:53

Odkaz na zajímavý článek a stránky - možná maminky znají

www.maminka.cz/clanek/jake-projevy-spatneho-chovani-byste-u-deti-nemeli-tolerovat-muze-se-vam-to-vymstit?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu

Celý článek

—————


Kontakt

Mateřská škola, Holohlavy

Školní 124
p.Smiřice
503 03


ředitelka: 495 422 714 školní jídelna: 739 063 775

č.účtu pro platby bankovním převodem: 1085805389/ 0800